Trạm bơm Thượng Đồng

Dự án: Nâng cấp trạm bơm Thượng Đồng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng Mô tả chi tiết: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 10 tổ bơm HTĐ8000-4 lắp động cơ 170Kw-490v/p, 10 tủ điều khiển, 02 bàn điều khiển trung tâm và các thiết bị điện. Trạm bơm với quy mô 10 tổ máy, tổng…

Trạm bơm Nhất Trai

– Dự án: Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5) – Tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai – Thiết bị, hàng hóa: 06 tổ máy bơm hỗn lưu đứng HLĐ 18000-6,1, lắp động cơ 450Kw-1485v/p, 6KV, hộp giảm tốc 450Kw-1485v/p; 01 bộ đo mức nước, 06 tủ…

Trạm bơm Nhâm Tràng

– Dự án: “Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối 05 trạm bơm lớn thuộc hệ thống thuỷ lợi Bắc Nam Hà” – Thiết bị, hàng hóa: 06 tổ máy bơm thay thế cho loại máy bơm OP6-87 có lưu lượng 9400÷11800m3/h; H=8,4÷4,2; lắp động cơ 320Kw-585v/p, 6KV và sửa chữa, thay thế các…

Dự án xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2

Dự án Cấp nước sông Đà giai đoạn 2 dự kiến nâng công suất cấp nước lên 600.000m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng (chưa bao gồm giá trị đầu tư Trạm Điều tiết Tây Mỗ và 6,4km tuyến ống truyền tải từ Trạm Điều tiết về đường Vành Đai 3 để…