Trạm bơm Thượng Đồng

Dự án: Nâng cấp trạm bơm Thượng Đồng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng Mô tả chi tiết: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 10 tổ bơm HTĐ8000-4 lắp động cơ 170Kw-490v/p, 10 tủ điều khiển, 02 bàn điều khiển trung tâm và các thiết bị điện. Trạm bơm với quy mô 10 tổ máy, tổng…

Trạm bơm Nhất Trai

– Dự án: Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5) – Tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai – Thiết bị, hàng hóa: 06 tổ máy bơm hỗn lưu đứng HLĐ 18000-6,1, lắp động cơ 450Kw-1485v/p, 6KV, hộp giảm tốc 450Kw-1485v/p; 01 bộ đo mức nước, 06 tủ…

Trạm bơm Nhâm Tràng

– Dự án: “Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối 05 trạm bơm lớn thuộc hệ thống thuỷ lợi Bắc Nam Hà” – Thiết bị, hàng hóa: 06 tổ máy bơm thay thế cho loại máy bơm OP6-87 có lưu lượng 9400÷11800m3/h; H=8,4÷4,2; lắp động cơ 320Kw-585v/p, 6KV và sửa chữa, thay thế các…