Trạm bơm Tây Mỗ

– Dự án: Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai  đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ

– Chủ đầu tư: Công ty CP LICOGI 16

– Thiết bị hàng hóa: 05 tổ bơm bơm ly tâm trục ngang 2 cửa hút có thông số Q=4.700 m3/h, H=45m, N= 750 kW, N= 750 kW và hệ thống điện, đường ống, và thiết bị phụ trợ khác

– Thời gian bắt đầu: 2018

– Thời gian hoàn thành:

– Mô tả chung: Dự án “Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ” được xây dựng trên diện tích 13.200,6 m2 với diện tích sử dụng đất là: 5.348 m2. Khi xây dựng xong, trạm điều tiết Tây Mỗ sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp bổ sung nước sạch phục vụ nhân dân thủ đô, đảm bảo không chỉ tăng cường cả về lưu lượng, áp lực đồng thời tận dụng tối đa lượng nước dư thừa vào ban đêm, bổ sung một lượng nước lớn cấp vào ban ngày đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân.