Trạm bơm Lê Hồng Phong

Dự án: Cấp nước khu Lê Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Thiết bị, hàng hóa: 02 tổ Bơm hút hai phía có thông số Q=1.200 m3/h, H=90 m lắp động cơ 400kw-1480 v/p và Thiết bị phụ trợ; 02 tổ bơm hút hai phía có thông số Q=1.200 m3/h, H=100 m lắp động cơ 450kw-1480 v/p và Thiết bị phụ trợ.

Thời gian bắt đầu: 2013

Thời gian hoàn thành: 2014

Mô tả chung: Công trình Trạm bơm cấp nước Khu Lê Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Ninh Thuận với tổng mức đầu tư là 395.146 triệu đồng. Công trình được khởi công xây dựng năm 2012 với quy mô gồm cụm công trình đầu mối trạm bơm cấp 2 với tổng cột nước bơm 150m; tuyến kênh chính Tây dài 23 km và kênh chính Đông dài 14 km. Đến nay, công trình đã được đưa vào vận hành khai thác cấp nước phục vụ sản xuất, giải quyết vấn đề nguồn nước cho địa phương.