Khách hàng và Đối tác

Khách hàng:

  • Khách hàng của công ty trải rộng khắp cả nước ở mọi ngành kinh tế từ nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp khai khoáng, cấp thoát nước đến các dây chuyền sản xuất trong các nhà máy…
  • HAPUMA luôn ý thức xây dựng mối quan hệ với khách hàng để trở thành bạn hàng tin cậy của mọi khách hàng.
  • HAPUMA luôn đồng hành cùng khách hàng và mong muốn ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

Đối tác:

  • Đối tác chiến lược của HAPUMA là tập đoàn ANDRITZ AG – CH Áo.
  • HEM, SIEMENS là các đối tác chiến lược trong cung cấp động cơ điều khiển và hệ thống tự động đồng bộ theo bơm.
  • HAPUMA luôn duy trì hợp tác với các trường Đại Học Thủy Lợi, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Đại Học Mỏ – Địa Chất.
  • HAPUMA là thành viên tích cực của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam (VAMI), Hiệp Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA), Hiệp Hội Khoa Học Kỹ Thuật Máy Thủy Khí Việt Nam (VINFPA), Viện Khoa Học Thủy Lợi Việt Nam (VAWR)…