Trạm bơm tiêu Đoan Hạ

Gói thầu/ Dự án: Gói thầu số 17: “Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm công trình trạm bơm Đoan Hạ”

Dự án thành phần: “Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ (Số ký hiệu: PT/TB3/2017)”

– Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT tỉnh Phú Thọ

– Thiết bị hàng hóa: 02 tổ bơm bơm trục đứng buồng xoắn bê tông có thông số Q=45.000 m3/h, H=6,17m, lắp động cơ 1000KW – 1490v/p và thiết bị phụ trợ

– Thời gian bắt đầu: 2018

– Thời gian hoàn thành:

– Mô tả chung: Trạm bơm tiêu Đoan Hạ: Được xây dựng mới tại xã Đoan Hạ để tiêu cho lưu vực khoảng 9.162ha (Gồm tiêu cho các xã: Hoàng Xá, Đồng Luận, Đoan Hạ, Sơn Thủy, Bảo Yên, Trung Thịnh, thị trấn Thanh Thủy); lưu lượng thiết kế cho trạm bơm là (20 – 35)m3/s; hướng tiêu từ trong đồng trực tiếp ra sông Đà. Đây là trạm bơm buồng xoắn bệ tông đầu tiên được lắp đặt tại Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo tiêu thoát lũ, cung cấp nước tưới cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.