Trạm bơm Nhâm Tràng

– Dự án: “Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối 05 trạm bơm lớn thuộc hệ thống thuỷ lợi Bắc Nam Hà”

– Thiết bị, hàng hóa: 06 tổ máy bơm thay thế cho loại máy bơm OP6-87 có lưu lượng 9400÷11800m3/h; H=8,4÷4,2; lắp động cơ 320Kw-585v/p, 6KV và sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí phụ trợ

– Thời gian bắt đầu:

– Thời gian hoàn thành:

– Mô tả chung: Trạm bơm Nhâm Tràng hiện đang quản lý vận hành 6 tổ máy bơm, mỗi máy với công suất 11.000 m3/h, phục vụ tưới tiêu cho gần 7.511ha vùng phía tây sông Đáy, trong đó trên 6.000 ha đất nông nghiệp, canh tác của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và phần còn lại của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.