Lịch sử phát triển HAPUMA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG – HAPUMA

  • Được thành lập ngày 01/08/1960 tại Hà Nội với tên gọi ban đầu là Nhà máy cơ khí Đống Đa. Thực hiện chủ trương cơ khí hóa ngành nông nghiệp, Nhà máy được chuyển về Hải Dương với tên gọi: Nhà máy chế tạo Bơm Hải Dương.
  • Năm 1997, Nhà máy đổi tên gọi thành Công ty Chế tạo Bơm Hải Dương.
  • Năm 2004 được cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.
  • Năm 2006, Công ty chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán CTB.
  • Hiện nay, Công ty có trụ sở chính tại: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
  • Với trên 63 năm xây dựng và phát triển, đến nay doanh thu hàng năm của Công ty đã đạt trên 1000 tỷ đồng vào năm 2022. Các sản phẩm của Công ty đã phục vụ ở hầu hết các ngành kinh tế và góp phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.