TB hoàn thành đề tài khoa học & công nghệ

HAPUMA đã hoàn thành đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia về “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bơm ly tâm một cấp hút hai phía, cột áp cao tới 200m, phục vụ thoát nước trong khai thác mỏ” thuộc “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia…