Trạm bơm Nhất Trai

– Dự án: Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5) – Tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai

Thiết bị, hàng hóa: 06 tổ máy bơm hỗn lưu đứng HLĐ 18000-6,1, lắp động cơ 450Kw-1485v/p, 6KV, hộp giảm tốc 450Kw-1485v/p; 01 bộ đo mức nước, 06 tủ khởi động và bàn điều khiển động cơ; 06 tủ bù, 06 tủ điều khiển tại chỗ; 01 bàn điều khiển trung tâm; 02 tủ đầu vào; 01 tủ phân đoạn; 01 tủ phân phối điện áp thấp; hệ thống giám sát và điều khiển; hệ thống cáp điện

Thời gian bắt đầu: 2014

Thời gian hoàn thành: 2016

Mô tả chung: Trạm bơm tiêu Nhất Trai là trạm bơm đặt tại tiểu vùng Gia Thuận (tỉnh Bắc Ninh) và bơm nước từ hệ thống thủy nông BHH vào sông Thái Bình. Trạm bơm Nhất Trai, cùng với các trạm bơm hiện tại gồm trạm bơm Kênh Vàng II (44 m3/s) và trạm bơm Văn Thái A (21 m3/s), sẽ tháo nước cho lưu vực có diện tích xấp xỉ 14.812 ha.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.