Trạm bơm Thượng Đồng

Dự án: Nâng cấp trạm bơm Thượng Đồng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Mô tả chi tiết: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 10 tổ bơm HTĐ8000-4 lắp động cơ 170Kw-490v/p, 10 tủ điều khiển, 02 bàn điều khiển trung tâm và các thiết bị điện. Trạm bơm với quy mô 10 tổ máy, tổng công suất 80 nghìn m3/h. Trạm bơm Thượng Đồng là 1 trong 5 trạm bơm tiêu chính cho toàn thành phố và là trạm bơm tiêu duy nhất cho cả hệ thống thủy nông Tiên Lãng- Vĩnh Bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.