Trạm Bơm Châu Xuyên 2

Trạm bơm Châu Xuyên 2 được xây dựng năm 2020 trực thuộc Trung tâm bơm Tiêu thoát nước đô thị thành phố Bắc Giang.

Trạm bơm Châu Xuyên 2 thuộc Dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Công mở rộng lần 2 tại Việt Nam do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

 

Nhà điều hành Trạm bơm Châu Xuyên 2

 

Dự án được Chính phủ Việt Nam ký với ADB nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại ba đô thị gồm: TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Là một trong ba trọng điểm trong tổng dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TP Bắc Giang được đầu tư 40.541.000 USD (tương đương 887.442.490.000 đồng), thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến 2020. Ngay từ những ngày đầu triển khai, Bắc Giang xác định đây là nguồn lực lớn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường tại đô thị, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh.

 

Với tầm quan trọng và tính chất một dự án đầu tư quốc tế, tại Bắc Giang, dự án đã được tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh cũng như Ban quản lý dự án hết sức chú trọng. Trong đó tập trung đầu tư các hạng mục thu gom và xử lý nước thải; thoát nước và đường giao thông đô thị. Cụ thể có 5 gói thầu xây lắp trọng điểm gồm: Xây dựng tuyến đường Trần Quang Khải và đường vành đai Đồng Bắc với chiều dài 3,2 km và một cầu vượt sông Thương với chiều dài 364,8 m. Cải tạo điều kiện thoát nước và vệ sinh môi trường, xây dựng trạm bơm Văn Sơn và Châu Xuyên 2 để tăng cường năng lực tiêu thoát nước cho TP Bắc Giang và chống ngập lụt.

 

Trong đó Trạm Châu Xuyên 2 được xây dựng mới bao gồm: Nhà máy, bể hút, bể xả nhà quản lý.