Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đã ký các Hợp đồng tín dụng năm 2022 với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương

Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đã ký các Hợp đồng tín dụng năm 2022 với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương Xem tài liệu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Uyên – Mã chứng khoán: CTB – Tên của người nội bộ tại tổ chức niêm yết: Vũ Kim Chúng – Chức vụ hiện nay của người nội bộ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Quan hệ của…

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Kim Chúng – Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty – Mã chứng khoán: CTB – Số lượng cổ phiếu nắm…