HAPUMA Lao động sáng tạo được đăng trên báo Hải Dương ngày 19/12/2022

Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương có 37 sáng kiến của người lao động được áp dụng Năm 2022, người lao động Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương (HAPUMA) đã hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả trong sản xuất  37 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp lao động…

TB hoàn thành đề tài khoa học & công nghệ

HAPUMA đã hoàn thành đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia về “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bơm ly tâm một cấp hút hai phía, cột áp cao tới 200m, phục vụ thoát nước trong khai thác mỏ” thuộc “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia…

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Tinh thần tương thân tương ái là truyền thống lâu đời, nét đẹp văn hóa và là niềm tự hào của dân tộc ta. Tinh thần tương thân tương ái được hiện hữu qua những việc làm thiết thực và hành động ý nghĩa của tập thể Người lao động HAPUMA. Truyền thống tương thân…