HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, ngày 05/6/2024 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 tại phòng họp lớn Tầng 3 – Tòa nhà Văn phòng Công ty. Tham dự Hội nghị có 60 đại biểu gồm đại biểu…