HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, ngày 05/6/2024 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 tại phòng họp lớn Tầng 3 – Tòa nhà Văn phòng Công ty.

Tham dự Hội nghị có 60 đại biểu gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ các Hội nghị Người lao động các đơn vị trong Công ty.

Hội nghị đã bầu ra 09 thành viên Ban đối thoại nhiệm kỳ 2024-2026 của phía người lao động. Về phía người sử dụng lao động, 03 thành viên tham gia đối thoại bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: