HAPUMA đã ký Hợp đồng tín dụng năm 2023 với VietinBank Hải Dương

Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đã ký Hợp đồng tín dụng năm 2023 với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
Xem tài liệu