Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Tinh thần tương thân tương ái là truyền thống lâu đời, nét đẹp văn hóa và là niềm tự hào của dân tộc ta. Tinh thần tương thân tương ái được hiện hữu qua những việc làm thiết thực và hành động ý nghĩa của tập thể Người lao động HAPUMA. Truyền thống tương thân tương ái của tập thể Người lao động HAPUMA đã làm nên sự gắn kết, tương trợ lẫn nhau, chung tay vượt qua khó khăn.

Tổng Giám đốc trao quà của CBCNV HAPUMA tặng Người lao động có hoàn cảnh khó khăn.