Thông báo tuyển dụng 22/05/2024

Công nhân các nghề và lao động phố thông: 10-12 người.
– Gia công cơ khí; vận hành máy gia công CNC;
– Công nhân hàn:
– Công nhân sửa chữa cơ’ điện;
– Công nhân nguội, nguội sửa chữa, nguội lăp ráp;
Xem tài liệu