“Người tốt-Việc tốt” tháng 10/2022

Tổng Giám Đốc vinh danh người tốt việc tốt toàn công ty trong tháng 10 năm 2022.