TB hoàn thành đề tài khoa học & công nghệ

HAPUMA đã hoàn thành đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia về “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bơm ly tâm một cấp hút hai phía, cột áp cao tới 200m, phục vụ thoát nước trong khai thác mỏ” thuộc “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”. Được hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 2768/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, họp ngày 26 tháng 12 năm 2022, đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.