Những tấm gương điển hình tháng 12-2022

HAPUMA có đội ngũ lao động luôn có tinh thần vượt khó, tâm huyết với nghề, say mê tìm tòi những giải pháp, những kỹ năng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, sáng tạo nhất. Họ là những nhân tố tạo nên động lực cho đồng nghiệp, vượt qua khó khăn, đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.