Người tốt-Việc tốt tháng 04/2023

Sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền nam, thống nhất Đất nước và ngày Quốc tế Lao động, Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương tổ chức vinh danh gương “Người tốt-Việc tốt”. Người lao động được vinh danh “Người tốt-Việc tốt” không những là tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất mà còn có những giải pháp sáng tạo góp phần tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Những tấm gương “Người tốt-Việc tốt” đã được các đơn vị suy tôn và Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty ghi nhận.