Mua 02 máy tiện ngang (CNC)

Hapuma có nhu cầu mua 02 máy tiện ngang (CNC) để phục vụ sản xuất. Đơn vị, tổ chức nào có xin vui lòng liên hệ với công ty.

Mọi chi tiết liên hệ Ngô Đức Thành: 0936867655/ email: thanhnd75@hapuma.com

Các tiêu chí chào giá theo file gửi kèm.

Xem tài liệu