KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
Sáng ngày 20/9/2022, HAPUMA đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động.
Với tôn chỉ “Người lao động là tài sản quý giá nhất của Công ty”, HAPUMA luôn quan tâm, chăm lo đến sức khỏe của người lao động. Một trong những yếu tố thiết thực nhất chính là duy trì việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, nhằm bảo vệ nguồn lực quan trọng nhất tạo nên giá trị bền vững của Công ty.