Hội thao Công đoàn Tập đoàn Gelex

Hội thao Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong 02 ngày 5-6 tháng 11 năm 2022.
Đoàn vận động viên của Hapuma tham dự với 03 bộ môn: Bóng bàn, Cầu lông và Tennis. Kết quả chung cuộc, đoàn vận động viên của Hapuma dành được 01 huy chương vàng môn bóng bàn nội dung đơn nam và huy chương đồng môn cầu lông nội dung đôi nam.
Kết quả của Hội thao đã khơi dậy tinh thần tập luyện thể thao, rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe của đội ngũ Người lao động Hapuma, góp phần xây dựng Hapuma phát triển bền vững.