HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC CHẾ TẠO BƠM GIỮA HAPUMA – ANDRITZ (CH. ÁO)

Bơm Hải Dương mong muốn hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Tập đoàn ANDRITZ-CH Áo là đối tác chiến lược của Bơm Hải Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.