Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022

Ngày 16/6/2022, Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022.

Danh sách các thành viên tham gia đối thoại định kỳ, nhiệm kỳ 2022-2024:

I. Bên sử dụng lao động:

 

TT Họ và tên Chức vụ
1 Ông Nguyễn Trọng Nam Tổng giám đốc
2 Ông Đào Đình Toàn Phó Tổng giám đốc
3 Ông Nghiêm Trọng Văn Phó Tổng giám đốc

 

II. Bên người lao động:

 

TT Họ và tên Chức vụ
1 Ông Đinh Hữu Dũng Chủ tịch CĐ Công ty
2 Bà Hoàng Thị Hưởng Ủy viên BTV CĐ Cty
3 Bà Phạm Thị Thanh Huệ Ủy viên BCH CĐ Cty
4 Ông Đinh Thái Độ Ủy viên BCH CĐ Cty
5 Bà Nguyễn Thanh Thủy Ủy viên BCH CĐ Cty
6 Ông Dương Văn Thư Ủy viên BCH CĐ Cty
7 Ông Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên BCH CĐ Cty
8 Ông Lê Quốc Việt Ủy viên BCH CĐ Cty
9 Ông Lê Minh Sơn Phó Chủ tịch Công đoàn Xưởng Đúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.