HAPUMA Lao động sáng tạo được đăng trên báo Hải Dương ngày 19/12/2022

Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương có 37 sáng kiến của người lao động được áp dụng

Năm 2022, người lao động Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương (HAPUMA) đã hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả trong sản xuất  37 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp lao động sáng tạo. Trong đó có 9 giải pháp thiết kế và chế tạo sản phẩm mới, 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 4 giải pháp cải tiến sản phẩm, 10 giải pháp hợp lý hóa sản xuất, 4 giải pháp tiết kiệm vật tư, 1 giải pháp sửa chữa sản phẩm và 1 giải pháp chủ động phòng chống Covid-19.

Đáng chú ý, công ty đã thiết kế, chế tạo thành công máy bơm ly tâm một cấp hút hai phía, cột áp cao 200 m phục vụ thoát nước trong khai thác mỏ. Đây là đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong công nghiệp khai khoáng đến năm 2025. Đề tài cũng nhằm hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

https://baohaiduong.vn/lao-dong—viec-lam/cong-ty-cp-che-tao-bom-hai-duong-co-37-sang-kien-cua-nguoi-lao-dong-duoc-ap-dung-222288