THÉP KHÔNG GỈ

Tiêu chuẩn: JIS 65121

Vật liệu: từ SCS1 đến SCS24

Khối lượng đúc đến: 2500 kg

Ưu điểm (chất lượng): Thép có độ bền cao, chịu ăn mòn tốt trong các môi trường ăn mòn như nước thải, nước biển…

Ứng dụng: Chế tạo thiết bi, bình chứa, đường ống và đặc biệt là máy bơm dùng trong công nghiệp khai khoáng, khai thác dầu khí ngoài biển…