GANG XÁM

Tiêu chuẩn: JISG 5501

Vật liệu: FCD 100/150/200/250/300/350

Khối lượng đúc đến: 10.000kg

Ưu điểm (chất lượng): Gang dễ chế tạo, đúc được đa dạng các chi tiết có hình dạng và kích thước khác nhau.

Ứng dụng: Chế tạo máy móc thiết bi và máy bơm dùng trong nông nghiệp, công nghiệp…