GANG CHỊU MÀI MÒN

Tiêu chuẩn: ASTM, Nga, Công ty.

Vật liệu: A53, ИЧХ28Н2, GCr12

Khối lượng đúc đến: 500 kg

Ưu điểm (chất lượng): Gang chịu mài mòn cao do có độ cứng rất cao, chịu ăn mòn tương đối tốt trong môi trường vừa mài mòn, vừa ăn mòn.

Ứng dụng: Chế tạo thiết bị cần chịu mài mòn và đặc biệt là máy bơm dùng trong công nghiệp khai thác mỏ, máy bơm thải xỉ của nhà máy nhiệt điện.