Trạm Tiên Kiều

Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị máy bơm và thiết bị quản lý vận hành khu đầu mối trạm bơm Tiên Kiều: 08 máy bơm HTĐ8000-5,6 lắp động cơ 170Kw-490v/p, 02 bơm LT270-12, 02 bơm LT45-45, 01 dầm cầu trục 10T chiều cao nâng 6-8m, 01 dầm cầu trục 3 tấn chiều cao nâng 6-8m, 08 quạt QHT5550-16, 08 van V1L200 và ống cho trạm bơm Tiên Kiều – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương