Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đã ký các Hợp đồng tín dụng năm 2022 với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương

Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đã ký các Hợp đồng tín dụng năm 2022 với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương

Xem tài liệu