THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022

Để đáp ứng nguồn nhân lực cho sản xuất và kinh doanh, Công ty cần tuyển nhân sự cho chức danh

* Kỹ sư cơ khí

* Công nhân lắp ráp

* Công nhân tiện

Download