BƠM HỖN LƯU TRỤC ĐỨNG

Tiêu chuẩn
• ANSI/HI 14.3: 2019
Thông số kỹ thuật
• Lưu lượng đến 20000 m3/h
• Cột áp đến 150 m
• Nhiệt độ đến 70 oC
Đặc điểm 
• Lắp đặt gọn hơn bơm hỗn lưu trục ngang
• Không cần mồi do bánh quay đặt chìm trong nước. Rất phù hợp cho các hệ thống bơm tự động.
• Ít gặp các sự cố do xâm thực.
• Không bị quá tải trên toàn dải hoạt động.
• Kết cấu thuận tiện tháo, lắp, bảo dưỡng
Vật liệu chế tạo
• Gang, thép, thép không rỉ, thép duplex, đồng… phù hợp với môi trường sử dụng.
Ứng dụng
• Cấp thoát nước, nhà máy đường, nhiệt điện,… và các ứng dụng công nghiệp khác.