BƠM CHÌM CÁNH CỐNG

Tiêu chuẩn
• ANSI/HI 14.3-2019
Thông số kỹ thuật
• Lưu lượng đến 10000 m3/h.
• Cột áp đến 5 m.
Đặc điểm
• Không cần nhà trạm, tiết kiệm chi phí xây dựng.
• Dễ dàng tháo rời để kiểm tra sửa chữa mà không cần hoành triệt bể hút.
• Hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí vận hành.
Vật liệu chế tạo
• Gang, thép, thép không rỉ, thép duplex, đồng… phù hợp với môi trường sử dụng.
Ứng dụng
• Thoát nước khu đô thị, thành phố, tưới tiêu nông nghiệp và các ứng dụng công nghiệp khác.