DUPLEX & SUPER DUPLEX

Tiêu chuẩn: A890-1A, A890-5A

Vật liệu: Duplex, Superduplex

Khối lượng đúc đến: 700 kg

Ưu điểm ( chất lượng): Thép có độ bền chảy hơn hai lần so với thép không gỉ SCS13,chịu ăn mòn tốt nhất trong các môi trường ăn mòn hóa chất.

Ứng dụng: Chế tạo thiết bi, bình chứa, đường ống và đặc biệt là máy bơm dùng trong công nghiệp hóa chất, khai thác dầu khí ngoài biển…