Bảo dưỡng hệ thống bơm

– Phục vụ tận tình là tiêu chí trong các dịch vụ của Bơm Hải Dương

– HAPUMA đã làm tốt dịch vụ sau bán hàng, bảo hành cũng như sửa chữa không chỉ bơm của HAPUMA mà cả bơm

của các hãng khác.

– Có máy quét 3D, in 3D, làm chủ công nghệ vật liệu mới, gia công CNC nên đáp ứng nhanh cho dịch vụ sửa

chữa và đảm bảo chính xác theo mẫu.

– Đối với những bơm đặc thù, bơm cỡ lớn có sự hợp tác, hỗ trợ của Tập đoàn Andritz đảm bảo sửa chữa nhanh,

hiệu quả và tin cây.