THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022
Để đáp ứng nguồn nhân lực cho sản xuất và kinh doanh, Công ty cần ...
Tuyển Dụng 2018
Tuyển Dụng 2018
Quản đốc Xưởng Kết cấu :  Kinh nghiệm: 5 năm trở lên Yêu cầu bằng cấp: Đại học Số lượng ...