Vinh danh “Người tốt-Việc tốt”

Vinh danh “Người tốt-Việc tốt” tháng 11/2022
Ngày 01/12/2022, Tổng Giám đốc Công ty vinh danh gương “Người tốt-Việc tốt” dành tặng Người lao động có hành động và việc làm sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
Vinh danh “Người tốt-Việc tốt” là hoạt động thi đua được duy trì thường xuyên và thiết thực được toàn thể Người lao động HAPUMA tích cực hưởng ứng.