BƠM CHÌM CÁNH CỐNG

BƠM CHÌM CÁNH CỐNG

Tiêu chuẩn

ANSI/HI 2.3

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 10000 m3/h, Cột áp đến 5 m

Ứng dụng

Thoát nước khu đô thị, thành phố, tưới tiêu nông nghiệp và các ứng dụng công nghiệp khác

BƠM CHÌM VỎ XOÁN

BƠM CHÌM VỎ XOÁN

Tiêu chuẩn

ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 10.000 m3/h, Cột áp: đến 70 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi, nước thải,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM CHÌM CÁNH DẪN

BƠM CHÌM CÁNH DẪN

Tiêu chuẩn

ANSI/HI 2.3

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 20000 m3/h, Cột áp: đến 15 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM LY TÂM TỰ HÚT

BƠM LY TÂM TỰ HÚT

Tiêu chuẩn

ISO 9905, ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 1500 m3/h, Cột áp đến 70 m, Khả năng tự hút đến 8 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước, cứu hỏa, xây dựng,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM LY TÂM NHIỀU CẤP

BƠM LY TÂM NHIỀU CẤP

Tiêu chuẩn

ISO 9905, ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 800 m3/h, Cột áp: đến 600 m, Áp suất làm việc: đến 60bar, Nhiệt độ : đến 1400C

Ứng dụng

Cấp nước trong công nghiệp giấy, đường, nhiệt điện, thủy điện, nhà cao tầng,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

  123