BƠM HÚT HAI PHÍA

BƠM HÚT HAI PHÍA

Tiêu chuẩn

ISO 9905, ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 10000 m3/h, Cột áp: đến 250 m, Áp suất làm việc: đến 25 bar,Nhiệt độ : đến 700C

Ứng dụng

Cấp thoát nước, công nghiệp giấy, đường, nhiệt điện, thủy điện nhỏ,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM HỖN LƯU VỎ XOẮN

BƠM HỖN LƯU VỎ XOẮN

Tiêu chuẩn

 ISO 5199, ISO 9908

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 6000 m3/h, Cột áp: đến 15 m,Nhiệt độ : đến 700C

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

 

BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC

BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC

Tiêu chuẩn

JIS B 8323 - 1985

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng khí đến 5000 m3/h, Áp suất chân không đến 680 mmhg

Ứng dụng

Hệ thống mồi trong các trạm bơm, sản xuất giấy,mía đường, nhiệt điện,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM HỖN LƯU TRỤC ĐỨNG

BƠM HỖN LƯU TRỤC ĐỨNG

Tiêu chuẩn

ANSI/HI 2.3

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 20000 m3/h, Cột áp: đến 150 m, Nhiệt độ : đến 700C

Ứng dụng

Cấp thoát nước, nhà máy đường, nhiệt điện,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM HƯỚNG TRỤC ĐỨNG

BƠM HƯỚNG TRỤC ĐỨNG

Tiêu chuẩn

ANSI/HI 2.3

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 50.000 m3/h, Cột áp: đến 10 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi… và các ứng dụng công nghiệp khác.

  123