Khách hàng và đối tác

  • 15:22 - 26/09/2018

Khách hàng:

  • Khách hàng của công ty trải rộng khắp cả nước ở mợi ngành kinh tế từ nông nghiệp thủy lợi, công nghiệp khai khoáng, cấp thoát nước và các dây chuyền sản xuất...
  • Bơm Hải Dương luôn ý thức để xây dựng mới quan hệ để khách hàng trở thành các bạn hàng tin cậy.
  • Bơm Hải Dương luôn đồng hành cùng khách hàng và mong muốn ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

Đối tác:

  • Đối tác chiến lược của Bơm Hải Dương là tập đoàn Andritz -CH Áo
  • HEM, SIEMENS là các đối tác chiến lược trong cung cấp động cơ điều khiến và hệ thống tự động đồng bộ theo bơm.
  • HAPUMA luôn duy trì hợp tác với các trường Đại Học Thủy Lợi, Đại Học Bách Khoa, Đại Học Mỏ Địa Chất..
  • Công ty là thành viên tích cực của Hiệp Hôi Danh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam (VAMI), Hiệp Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (VWSA), Hiệp Hội Khoa Học Kỹ Thuật Máy Thủy Khí Việt Nam(VINFPA), Viện Khoa Học Thủy Lợi Việt Nam(VAWR)...