Trạm bơm Nhất Trai

  • 13:17 - 29/11/2018

Mô tả: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện” gồm: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 06 tổ máy bơm hỗn lưu đứng HLĐ 18000-6,1, lắp động cơ 450Kw-1485v/p, 6KV, hộp giảm tốc 450Kw-1485v/p; 01 bộ đo mức nước, 06 tủ khởi động và bàn điều khiển động cơ; 06 tủ bù, 06 tủ điều khiển tại chỗ; 01 bàn điều khiển trung tâm; 02 tủ đầu vào; 01 tủ phân đoạn; 01 tủ phân phối điện áp thấp; hệ thống giám sát và điều khiển; hệ thống cáp điện cho trạm bơm Nhất Trai - huyện Lương Tài – tỉnh  Bắc Ninh