Trạm bơm Nhâm Tràng

  • 13:22 - 29/11/2018

Mô tả: Cung cấp, lắp đặt 06 tổ máy bơm thay thế cho loại máy bơm OP6-87 có lưu lượng 9400÷11800m3/h; H=8,4÷4,2; lắp động cơ 320Kw-585v/p, 6KV và sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí phụ trợ  trạm bơm Nhâm Tràng