Trạm Bơm Kênh Vàng II

  • 10:49 - 21/09/2018

Dự án: Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)-Tiểu dự án trạm bơm Kênh Vàng 2

Mô tả chi tiết:Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn vận hành: 20 bơm HTĐ 8000-6,45 có Q=8000m3/h; H=6,45m

lắp động cơ 200Kw-590v/p; 21 bộ hệ thống đo; 20 tủ khởi động và điều khiển động cơ; 03 bàn điều khiển trung tâm; 05 tủ đầu vào;

02 tủ phân đoạn; 01 tủ tự dùng; 01 hệ thống giám sát và điều khiển; 01 hệ thống cáp điện cho trạm bơm Kênh Vàng 2 

Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng trạm bơm Kênh Vàng 2” thuộc Hợp phần 2, dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống

thủy nông (ADB5)" do ADB tài trợ; được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng ký quyết định phê duyệt số

1401/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/06/2012. Dự án có 20 tổ bơm mỗi tổ bơm có công xuất 8000m3/h. Cùng với trạm bơm Nhất Trai và trạm bơm

Văn Thái A chủ động tiêu úng cho 14.812ha thuộc vùng Gia thuận, tỉnh Bắc Ninh;

 

Hoàn thành : Năm 2015