Trạm My Động
Trạm My Động
Mô tả:  Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn vận hành: 10 ...
Trạm Tiên kiều
Trạm Tiên kiều
Mô tả: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị máy bơm và thiết bị ...
Trạm bơm Nhâm Tràng
Trạm bơm Nhâm Tràng
Mô tả: Cung cấp, lắp đặt 06 tổ máy bơm thay thế cho loại máy ...
Trạm bơm Thượng Đồng
Trạm bơm Thượng Đồng
Dự án: Nâng cấp trạm bơm Thượng Đồng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng Mô ...
Trạm bơm Nhất Trai
Trạm bơm Nhất Trai
Mô tả: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ ...
Trạm bơm Tây Mỗ
Trạm bơm Tây Mỗ
Mô tả: Dự án “ Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ” được xây dựng ...
  12