BƠM LY TÂM NHIỀU CẤP

BƠM LY TÂM NHIỀU CẤP

Tiêu chuẩn

ISO 9905, ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 800 m3/h, Cột áp: đến 600 m, Áp suất làm việc: đến 60bar, Nhiệt độ : đến 1400C

Ứng dụng

Cấp nước trong công nghiệp giấy, đường, nhiệt điện, thủy điện, nhà cao tầng,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM LY TÂM ĐƠN KHỐI

BƠM LY TÂM ĐƠN KHỐI

Tiêu chuẩn

ISO 2858(EN733), ISO 9905, ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 800 m3/h, Cột áp: đến 150 m, Áp suất làm việc: đến 16bar, Nhiệt độ : đến 800C

Ứng dụng

Nước sạch, công nghiệp giấy, đường, nhiệt điện, thủy điện nhỏ,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM LY TÂM MỘT CẤP TRỤC NGANG

BƠM LY TÂM MỘT CẤP TRỤC NGANG

Tiêu chuẩn

ISO 2858(EN733), ISO 9905, ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 3000 m3/h, Cột áp: đến 150 m, Áp suất làm việc: đến 16bar, Nhiệt độ : đến 800

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp giấy, đường, nhiệt điện, thủy điện nhỏ,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

  123456