QUẠT CÔNG NGHIỆP

QUẠT CÔNG NGHIỆP

 

Lưu lượng tới 100.000 m³/h

Áp suất tới 1500 Pa

Công suất  tới  200kW

BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC

BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC

Tiêu chuẩn

JIS B 8323 - 1985

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng khí đến 5000 m3/h, Áp suất chân không đến 680 mmhg

Ứng dụng

Hệ thống mồi trong các trạm bơm, sản xuất giấy,mía đường, nhiệt điện,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM HỖN HỢP CHẤT RẮN

BƠM HỖN HỢP CHẤT RẮN

Tiêu chuẩn

ISO 9905, ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 2000 m3/h, Cột áp: đến 120 m, Cỡ hạt lọt qua đến 100mm

Ứng dụng

Nước thải, khai thác mỏ, nhiệt điện, luyện kim… và các ứng dụng công nghiệp khác.

 

BƠM HỖN LƯU TRỤC ĐỨNG

BƠM HỖN LƯU TRỤC ĐỨNG

Tiêu chuẩn

ANSI/HI 2.3

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 20000 m3/h, Cột áp: đến 150 m, Nhiệt độ : đến 700C

Ứng dụng

Cấp thoát nước, nhà máy đường, nhiệt điện,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM HƯỚNG TRỤC ĐỨNG

BƠM HƯỚNG TRỤC ĐỨNG

Tiêu chuẩn

ANSI/HI 2.3

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 50.000 m3/h, Cột áp: đến 10 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi… và các ứng dụng công nghiệp khác.

  123456