BƠM HÚT HAI PHÍA

BƠM HÚT HAI PHÍA

Tiêu chuẩn

ISO 9905, ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 10000 m3/h, Cột áp: đến 250 m, Áp suất làm việc: đến 25 bar,Nhiệt độ : đến 700C

Ứng dụng

Cấp thoát nước, công nghiệp giấy, đường, nhiệt điện, thủy điện nhỏ,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM HỖN LƯU VỎ XOẮN

BƠM HỖN LƯU VỎ XOẮN

Tiêu chuẩn

 ISO 5199, ISO 9908

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 6000 m3/h, Cột áp: đến 15 m,Nhiệt độ : đến 700C

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

 

VAN MỘT CHIỀU

VAN MỘT CHIỀU

DN  tới 600mm

Áp suất  tới 40 Bar

VAN CHẶN

VAN CHẶN

DN  tới 600mm

Áp suất  tới 40 Bar

TUỐC BIN BƠM

TUỐC BIN BƠM

Tuốc bin bơm

Lưu lượng bơm tới 500 m³/h

Cột áp tới 40m

Lưu lượng tuốc bin tới 5000 m³/h

  123456