BƠM HƯỚNG TRỤC ĐỨNG

BƠM HƯỚNG TRỤC ĐỨNG

Tiêu chuẩn

ANSI/HI 2.3

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 50.000 m3/h, Cột áp: đến 10 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi… và các ứng dụng công nghiệp khác.